Notariusz – jak wygląda współpraca? Co warto wiedzieć?

Prawo w codziennym życiu

Każdy z nas niezależnie od swojego statusu społecznego, odgrywanej roli w społeczeństwie, ale też posiadanej funkcji, jest nieustannie obarczony prawem. Prawo to jest oczywiście szeregiem różnego rodzaju ustaw, rozporządzeń oraz norm prawnych, które regulują w rzeczywistości każdą, nawet najmniej istotną sferę naszego życia. W największym stopniu odnoszą się one oczywiście do wszelkiego rodzaju wykroczeń i naruszeń przeciwko życiu zdrowiu, a także poszanowaniu godności ludzkiej. W takich przypadkach kary i sankcje są największe. Jednak mimo dużego obciążenia prawem i karami z niego wynikającymi, nieustannie mamy do czynienia z różnego rodzaju przestępczością.

Bardzo często jest tak, że w miarę rozszerzania się aparatury prawnej, rodzaje przestępstw ulegają ciągłym zmianom i modyfikacjom, aby ominąć skutecznie rygor prawny. Z tego względu konieczne są nieustanne prace nad systematycznym regulowaniem porządku prawnego, aby był on w jak największym stopniu dopasowany do aktualnych stanów i wykroczeń. Olsztyn jest miastem, w którym dochodziło do różnego rodzaju przestępstw oraz wielokrotnego naruszania prawa. Należy jednak pamiętać, że Olsztyn to także miejsce, gdzie porządek prawny przestrzegany jest w przestrzeni publicznej z coraz większą starannością. W końcu Olsztyn to piękne miasto, bardzo uwielbiane przez turystów, do którego wracają oni z utęsknieniem.

Profesjonaliści w służbie prawa

Prawnicy, adwokaci, radcy prawni to zawody bardzo cenione we współczesnym świecie. Są to ponadto zawody już od bardzo wielu stuleci obdarzone zaufaniem publicznym. Każdy z nas pragnie, aby jego sprawa została rozstrzygnięta przede wszystkim sprawiedliwie, w sposób, który nie skrzywdzi zwłaszcza strony poszkodowanej. Ważną rolę w życiu społeczeństwa odgrywa także notariusz. To od wieków ceniona postać, obdarzona szacunkiem i respektem. Dawniej notariusz nazywany był rejentem (można tu powołać się na postać Rejenta w utworze Adama Mickiewicza pod tytułem: Pan Tadeusz). Rejent reprezentował wówczas swojego monarchę i pełnił jego poszczególne obowiązki, polegające w największym stopniu na zarządzaniu posiadanym majątkiem. Współcześnie postać notariusza ma nieco inne zadania. Przede wszystkim, konieczne jest mianowanie przez osobę pełniącą obowiązki Ministra Sprawiedliwości. Po nominacji kancelaria notarialna może z sukcesem przyjmować swoich klientów. Ustawa o notariacie rozstrzyga ostatecznie jakie sprawy może obejmować kancelaria notarialna.

Najczęściej należą do nich sporządzanie sprawozdań, różnego rodzaju protokołów, poświadczeń, oświadczeń, ale także aktów notarialnych. Kancelaria notarialna to miejsce, w którym załatwić można rzeczywiście wiele spraw natury prawnej. Bardzo popularne jest wykonywanie odpisów oraz wyciągów różnego rodzaju dokumentów oraz potwierdzanie ich zgodności z oryginałem. Takie dokumenty, czyli potwierdzone przez notariusza są wymagane w wielu różnych przypadkach. Najczęściej jednak należy je przedkładać do różnego rodzaju urzędów administracyj państwowej, ale także sądowniczej. Co ważne, notariusz jest upoważniony prawnie do składania w imieniu danej strony oświadczeń, a także do posiadania jej pełnomocnictwa. Charakter wykonywanych czynności zależy w każdym przypadku od indywidualnych przypadków i predyspozycji, a także od sytuacji pewnej.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *