Znaki są podzielone według różnych kryteriów

Wspomnieliśmy już jak stopniowo powstawały one w Sumerze i Babilonii. Grecy uznali je za symbol 12 ciężkich prac Heraklesa, Rzymianie za 12 bogów swego panteonu. Hebrajczycy widzieli w nich 12 pokoleń, zrodzonych z patriarchy Abrahama, chrześcijanie 12 apostołów, zasiadających przy ostatniej wieczerzy. Można by więc bez końca opowiadać zadziwiające historie, związane ze wspaniałą dwunastką niebieskiego zwierzyńca.

Znaki te są podzielone według różnych kryteriów. Jeden z owych podziałów dotyczy związków Zodiaku z czterema żywiołami: ogniem, powietrzem, wodą i ziemią. Cały Zodiak został podzielony na 4 trygony, zgodnie ze starożytnymi teoriami, związanymi z żywiołami.

Boski ogień błyskawicy przelatującej po ciemnym niebie od zarania dziejów straszył ludzi, a pono i bogów na Olimpie – bali się oni przecież także gniewu Gromowładnego, czyli Zeusa. Jedno uderzenie strącało ich z wyżyn olimpijskich w otchłanie Hadesu.

Wielcy mędrcy starożytności uważali ogień za pramatkę świata. Heraklit – grecki myśliciel z Efezu, żyjący około 544-484 p.n.e. – uważał ogień za siłę pierwotną i twórczą, z której w ogóle miały powstać wszystkie istoty. Ogień był – zgodnie z jego poglądami – żywiołem wszechoceny, czynnym i wiecznie zmiennym, duszą całości, niejako bóstwem świata. Równie wysoko oceniał ogień geniusz epoki Odrodzenia Leonardo da Vinci, twierdząc, iż: „Ogień niszczy kłamstwa, to znaczy sofizmat i przywraca prawdę, rozpraszając ciemności”.. Synowie ognia, a więc ludzie spod znaku Barana, Lwa i Strzelca, mają więc w sobie symboliczną wiosenną silę życia. Są oni także największymi indywidualistami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>