Triada powietrza

Do triady powietrza przynależą Bliźnięta, Waga i Wodnik. Powietrze zarówno w astrologii, jak i dawnej alchemii było symbolem stałego dążenia człowieka do ciągłego postępu. Przynależność do trygonu powietrza ma wskazywać na głębsze myśli i intencje. Toteż ludzie spod znaków zodiakalnych przynależnych temu trygonowi są bardzo trudni do jednoznacznego określenia i zaklasyfikowania, bo ich reakcje na otoczenie są zupełnie nieoczekiwane. Są to przeważnie ludzie bardzo aktywni. W życiu społecznym nie znoszą pozorowanego działania, chcąc być po prostu pożytecznymi dla ogółu. Są to ludzie czynu, którzy chcą natychmiast widzieć efekty swego działania. Potrafią też zachęcić i innych, odpowiednio ich zorganizować do pracy rzeczywiście potrzebnej i użytecznej.

Warto przypomnieć to, co o powietrzu sądzili starożytni. Anaksymenes z Miletu, żyjący około 585 – 525 p.n.e. należał do jońskiej szkoły filozofów przyrody. W swych dociekaniach rozwijał poglądy swego poprzednika – Anaksymandra. Praelementem wszystkich form materii było dla niego powietrze. Przyczyną takiego rozumowania Anaksymenesa była ilościowa nieskończoność powietrza. Wydawało mu się, iż wypełnia ono bezkres. Grecy ponadto sądzili, iż dusza ludzka objawiająca się jako tchnienie jest z natury swej różna od powietrza. Jeżeli więc dusza utrzymuje ciało przy życiu to znaczy, że utrzymuje je właśnie powietrze. Ponadto ważnym argumentem na rzecz koncepcji Anaksymenesa była zmienność powietrza, pozwalająca uwierzyć, że mogły z niego powstać wszystkie przedmioty otaczającego nas świata.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>